Boek Natural Dog Training

Cover Dog Training2

Natural Dog Training met behulp van Body Expression Learning Language®

prijs: 19,50 euro, exclusief verzendkosten

Train uw hond op een natuurlijke manier en gebruik daarbij onze BELLmethode®

Een hond leeft en denkt in beelden, niet in woorden. Hij is een meester in non-verbale communicatie. Met een grote variëteit aan houdingen, blikken en bewegingen kan hij soortgenoten duidelijk maken wat hij wil. In dit boek wordt helder en met behulp van veel foto’s uitleg gegeven over deze signalen die honden onderling aan elkaar geven. Ook komt onze eigen lichaamstaal aan bod. Een hond zal onze lichaamstaal gebruiken om ons te begrijpen. Omdat een verbaal commando niet altijd gelijk is aan onze lichaamstaal, komt het regelmatig voor dat de hond zijn baas niet begrijpt. Een mooi voorbeeld is waarin de baas op een strenge toon zegt dat de hond moet gaan zitten, maar tegelijk onderdanig voorover buigt en het verbaal commando nog drie keer herhaald.

In het kort wordt uitleg gegeven over dominant en onderdanig gedrag, zowel bij de hond als bij de baas en waarom sommige baas-hond combinaties gedoemd zijn te mislukken.

Laura Loeve heeft een non-verbale manier ontwikkeld om te communiceren met haar honden: de Body Expression Learning Language®. Op haar hondenschool wordt al geruime tijd met groot succes gewerkt met deze methode.

In dit boek worden elf basiscommando’s besproken, oefeningen gegeven en van veel foto’s voorzien. Daarnaast worden nog een aantal algemene gebaren besproken. Het boek bevat ruim 160 foto’s en is daarmee een uitstekend kijk, lees en leerboek voor ieder die meer wil weten over zijn hond en hem beter wil begrijpen. Het boek wordt kompleet gemaakt door een hoofdstuk te wijden aan problemen die tijdens de opvoeding naar voren kunnen komen en hoe daar op te reageren.

114 pagina’s, 160 foto’s, 11 basiscommando’s, ruim 40 oefeningen, 9 soorten signalen, 4 gedragsstijlen, 16 mogelijke baas-hond combinaties

.altijd al willen weten waarom uw hond niet naar u luistert?

.altijd al willen weten hoe honden onderling met elkaar communiceren?

.bent u geinteresseerd in een andere aanpak dan u gewend bent?

.bent u op zoek naar een boek met veel foto’s?

.bent u op zoek naar een boek met duidelijke uitleg?

.Durft u de confrontatie met uzelf aan?

Laura Loeve is afgestudeerd aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Hier is de basis gelegd voor haar manier van lesgeven. De afgelopen twintig jaar heeft ze veel honden getraind met diverse trainingsmethodes.Haar kennel bevat niet alleen haar lievelingsras de Spaniel, maar ook Terriers en Herders. Zij heeft veel geleerd over hondengedrag en hondensignalen door het observeren van haar eigen honden binnen de roedels.

Recensie

De auteur is een bekende persoon in de wereld van de rashondenfokkerij en hondentraining. In dit boekje is de training van honden het onderwerp. Die training gebeurt via de door de auteur ontwikkelde BELL methode. BELL staat voor Body Expression Learning Language, een non-verbale methode (lichaamstaal) om te communiceren met honden. Het eerste gedeelte van het boekje behandelt een aantal algemene zaken die een hondeneigenaar moet weten over de lichaamstaal tussen honden onderling en tussen mensen. De wijze waarop de auteur de commando’s uitlegt en de oefeningen uitwerkt, en de bijbehorende zwart-witfoto’s geven een heel duidelijke indruk van deze manier om – uitsluitend door handgebaren, signalen en lichaamstaal – de hond te laten weten wat wordt verlangd of wordt bedoeld. De lezer kan zelf aan de slag met de oefeningen die na de uitleg van de commando’s volgen. Voor hondeneigenaren die niet de hele dag willen roepen of schreeuwen, maar in alle rust met hun honden willen omgaan, is dit een ideale methode. Maar ook een heel natuurlijke methode, omdat de hond wordt tegemoet getreden op een manier die hij van nature goed kent. Met zijn soortgenoten communiceert hij immers ook uitsluitend via lichaamstaal. Ria Hörter