Ontstaan

In Nederland zijn vele trimsalons die allen in meer of mindere mate professioneel bezig zijn. Onder professioneel wordt dan verstaan het klantgericht en efficient trimmen van honden of katten. In de praktijk betekent dit het behoud van tevreden klanten, het afleveren van vakwerk en minder werken voor hetzelfde inkomen. Volgens mij kon een computerprogramma met gegevens over klanten, honden en behandelingen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik kwam dan ook in 1996 met dit verzoek bij ing. Ronald Balk. Als vriendendienst is toen hiervoor een programma ontwikkeld. Tijdens het gebruik werd dit programma steeds kritischer bekeken, hetgeen resulteerde in steeds betere versies met meer mogelijkheden. Het programma kreeg de naam DataDog.

Op een gegegeven moment realiseerde ik me dat mogelijk meer trimsalons baat zouden hebben bij een programma dat meer inzicht geeft in de klantenkring en de afspraken. Toen op verschillende beurzen bleek dat er voldoende belangstelling bestond voor het programma (ondertussen met de naam DataDog 2 vanwege de vele wijzigingen) werd de verkoop gestart via shows en directe verkoop.

Omdat het programma nu door veel meer trimsalons werd gebruikt kwamen er veel verschillende wensen naar voren. Zo werd de Euro geïntroduceerd en werd het mogelijk om ook de inkoop te registreren. Dit resulteerde uiteindenlijk in versie 3.

In 2003 is er weer een grote update verschenen. Belangrijkste wijzigingen zijn de grotere schermen, duidelijkere schermen, de rustigere kleuren, de variabele locatie van de data en de bon met details van de behandeling.

Sinds 2005 is het o.a. ook mogelijk om foto’s van de getrimde honden te plaatsen en is er een agenda in het programma toegevoegd. Persoonlijke wensen kunnen door Ronald Balk worden gerealiseerd.

In 2010 is er weer een vernieuwde versie ontwikkeld:2.10.
In 2012 is de nieuwste versie verschenen: 3 Datadog 8 genoemd.

DataDog is te bestellen via onze webshop.