Werking

De bediening van het gehele programma is zo eenvoudig mogelijk gehouden en komt waar mogelijk overeen met de Windows standaard t.a.v. knoppen en bediening. Het kiezen van een handeling gebeurt door middel van het keuzemenu dat automatisch verschijnt bij het starten van het programma.

Wanneer wordt gekozen om te stoppen dan kan dat via het menu: Afsluiten. Voor het afsluiten wordt nog wel gevraagd of daadwerkelijk gestopt moet worden. Wanneer wordt gekozen voor Ja dan wordt nog gevraagd of er van het bestand met de data een kopie gemaakt moet worden. Wanneer dit gewenst is dan wordt gevraagd waar de kopie geplaatst moet worden.

Gegevens De gegevens van het programma worden ingevoerd via formulieren. Deze formulieren vergemakkelijken en verduidelijken het invoeren van de gegevens.

Voor het invoeren van gegevens en het kiezen van opties wordt gebruikt gemaakt van een aantal bedieningselementen: – Invoervakken – Keuzelijsten -Keuzerondjes -Selectievakken

Navigeren Voor het springen naar een ander record (bijvoorbeeld klant of behandeling) kunnen de navigatieknoppen onderaan het formulier worden gebruikt: Tevens wordt aangegeven welk record nu wordt getoond en hoeveel records er totaal aanwezig zijn.

Menu & keuzelijst Het programma bestaat uit menu’s en keuzelijsten. Voorbeeld van een menu is: Hiermee komt u in de diverse pagina’s zoals: alle klanten, details van de hond, details van een behandeling, afspraken, opbrengsten van een bepaalde maand, kwartaal, of jaar.

Een keuzelijst is bijvoorbeeld die van van de in te voeren rassen. Dit soort lijsten kunt u zelf aanvullen. Lijsten zijn er o.a. van rassen, shampoo’s, gedrag van honden, inkoop en verkoop.

Inkoop & Losse verkoop Naast het registreren van de opbrengsten kan ook worden bijgehouden welke artikelen wanneer zijn gekocht. Hier worden aparte overzichten van gemaakt, los van de opbrengsten. Dit is ook niet geschikt voor het opstellen van een balans of het bijhouden van voorraden. Het is immers geen boekhoudprogramma. Het is ook mogelijk om te registreren wanneer welke artikelen aan derden zijn verkocht. Dit hoeven dus geen klanten te zijn. Artikelen kunnen zijn kammen, voer en dergelijke en behoren altijd tot een bepaalde categorie. Dit is om later inzicht te kunnen krijgen in de verkoop per artikelgroep.

Behandelingen voor een dag Dit rapport toont voor een in te voeren datum de afspraken en per afspraak de gegevens van de vorige behandeling. Van de afspraak wordt de tijd getoond, de naam van de hond en de klant en alle telefoonnummers van de klant. Deze kunnen worden gebruikt om contact op te nemen als de klant te laat is. Er is ruimte aanwezig voor het noteren van uitgevoerde activiteiten en het noteren van nieuwe afspraken.Standaard staat de datum op morgen, omdat er vanuit gegaan is dat dit overzicht een dag eerder worden gemaakt.

Rapportage Rapporten vormen een onderdeel van het programma en zijn bedoeld om u meer inzicht te even.

Overige rapporten Klanten per ras hond bekijken Aantal honden per ras bekijken Aantal klanten per woonplaats Klanten per woonplaats bekijken Gegevens niet klanten

Financiële rapporten: Opbrengsten voor een periode
Opbrengsten per kwartaal Opbrengsten per maand Opbrengsten per jaar
Rapporten inkoop

DataDog is te bestellen via onze webshop.