Wat is DataDog?

DataDog is een computerprogramma, geschikt voor Windows 10. Het doel van het systeem is om de gegevens van klanten, honden en behandelingen te registreren en deze zodanig te presenteren en rapporteren dat er meer overzicht ontstaat in het reilen en zeilen van uw onderneming. Hierdoor wordt het inzicht in uw bedrijf drastisch verhoogd.

Met behulp van de database worden alle gegevens gekoppeld en is een klant snel op te zoeken, te verwijderen of terug te halen, zijn de inkomsten per dag/maand/jaar op te vragen, kunt u brieven of kaarten versturen door de samenwerking met Microsoft Word, enz.

Tevens kunt u, indien u dat wenst, uw inkopen en verkopen apart vermelden, de behandeling per dag op uw scherm laten zien, en uw agenda op de computer bijhouden.

DataDog is te bestellen via onze webshop.

Het programma biedt voor een trimsalon o.a. de volgende mogelijkheden:

 

startpagina startpagina
 klantenlijst  Klantenlijst
klantdetails Invoeren van klantgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, enz)
diergegevens Invoeren van gegevens over de honden/katten van een klant (geboortedatum, gedrag, reu/teef, data wanner hij behandeld is geweest). Bij de nieuwere versies van dataDog is het mogelijk om een foto van de hond te plaatsen.
behandelgegevens ‘Behandelkaart’ van de hond, alles is eenvoudig af te vinken wat gedaan is. Het bedrag kan worden ingevoerd, eventuele aanschaf van producten kunnen worden verwerkt, opmerkingen geplaatst (‘hond had vlooien’, bijvoorbeeld) en tot slot kan er een bon worden uitgeprint.
bon De bon kan evt. uitgeprint worden. Hierop staat de behandeling en het totaalbedrag. Ook eventuele opmerkingen kunnen worden mee geprint. De BTW is er in verwerkt.
agenda dagagenda  

Agenda

 

 

 

 

 

 

 

Het programma bevat een agenda maar ook de mogelijkheid om per dag de afspraken te laten zien.

dagagenda Per dag kan een rooster worden afgedrukt met de afspraken, aangevuld met gegevens van de laatste afspraak van de verschillende honden/katten
bedrijfsgegevens keuzelijst Er zijn diverse keuzelijsten waarin u zelf aanpassing in kunt aanbrengen ( welke shampoo, rassen, gedragskenmerken, soorten verkoop en soorten inkoop)
bedrijfsgegevens Uw bedrijfsgegevens kunt u hier kwijt, inclusief een wachtwoord om te voorkomen dat anderen bij uw gegevens komen.
aantalrassen hondenlijst Met deze lijst kunt u op verschillende manieren op alfabetische volgorde zoeken: op naam van de hond, op naam van de eigenaar, op woonplaats en op ras.
aantalrassen Van de klanten en honden kunnen meerdere overzichten worden afgedrukt om meer inzicht te krijgen in de opbouw van het klantenbestand: -klant per woonplaats -klant per ras -aantal honden per ras -aantal klanten per ras
opbrengst Van de opbrengsten en uitgaven kunnen meerdere overzichten worden afgedrukt inclusief BTW-bedragen -opbrengst voor een specifieke periode -opbrengst per dag -opbrengst per maand -opbrengst per kwartaal -opbrengst per jaar
  1. Naast de opbrengsten door afspraken/behandelingen kunnen ook inkomsten uit de losse verkoop van artikelen worden ingevoerd
  2. Ook van inkopen t.b.v. de trimsalon kunnen de bedragen worden bijgehouden, alles uitgesplitst in hoog en laag BTW tarieven.
  3. Brieven samenvoegen De gegevens in de database kunnen worden gebruikt voor het samenvoegen van brieven (mail-merge). De tabel met klantgegevens is niet afgeschermd en kan dan ook door elk programma worden benaderd