BELL

Body Expression Learning Language
Honden leven in beelden niet in woorden. Als wij een commando verbaal geven zit er onbewust een gebaar bij, soms heel groot, soms heel subtiel. Maar altijd voldoende voor uw hond om hier op te reageren.

Honden leven in een groep met hiërarchieke structuur. Bovenaan staat de leider die alles regelt, net als een aanvoerder van een voetbalteam. Daaronder de volgers, die doen wat de leider aangeeft. Als de leider faalt in zijn leiderschap zal een ander het over willen nemen. Dat moet wel, want anders faalt de hele groep en is gedoemd te mislukken in zijn bestaan.

Honden geven elkaar duidelijk signalen met hun lichaam.

Alhoewel ze wel geluiden kunnen produceren, praten ze niet zoals wij. Honden hebben een non-verbale communicatie, mensen een verbale communicatie.

Er zijn heel veel signalen te herkennen, als we er maar voor open staan. Honden letten vooral op elkaars lichaamstaal, dus ook op die van ons. Dat is hun manier van communiceren, dus waarom zouden ze het anders doen als ze bij de mensen leven? Een hond zal immers nooit leren praten!

Helaas geven wij mensen regelmatig tegenstrijdige signalen af aan de hond waarop hij het niet meer begrijpt en ons dit met signalen zal proberen duidelijk te maken. Maar omdat de meeste mensen die signalen niet zien of verkeerd interpreteren komt het niet goed.

Beter is dus te leren de signalen van de hond te herkennen en hen ook met lichaamstaal tegemoet te treden.

Op basis van dit gegeven is BELL ontstaan. Alle commando’s kunnen non-verbaal aan de hond gegeven worden. Belangrijk is uiteraard wel dat de hond op u let en dat brengt ons gelijk bij het belangrijkste: als u de leider bent zal de hond vooral op u letten. Bent u de leider niet, maar een volger, dan zal u hoogstwaarschijnlijk continu op de hond letten (waar is ‘ie, wat doet ‘ie?).